Norge kan få kjærestevisum

0Shares

– Venstre mener et kjærestevisum vil gi norsk-utenlandske par anledning til å være kjærester i Norge, samtidig som de får mulighet til å bli kjent med hverandres hjemland, før de eventuelt tar avgjørelsen om å velge en mer forpliktende samlivsform. Dermed vil de ekte forholdene overleve, mens immigrasjonsmyndighetene slipper å bruke tid og krefter på utvisning av personer som blir separert i løpet av de tre første årene, sier Trine Skei Grande

Venstre ba derfor Regjeringen fremme et forslag om å innføre et kjærestevisum for utenlandske statsborgere med norsk kjæreste. Samtlige partier unntatt FrP var positive til prinsippet om et kjærlighetsvisum og stemte for at dette skal behandles i sammenheng med at det kommer en ny utlendingslov.

– Dette er en delseier for Venstres forslag om kjærestevisum. Jeg forutsetter at Bjarne Håkon Hanssen følger Stortingets flertall og får på plass en ordning med kjærestevisum når han fremmer forslag til ny Utlendingslov, sier Grande.

– Å inngå ekteskap uten å kjenne kjærestens hjemland og omgivelser er ofte vanskelig. Mange par vil heller ikke ta sjansen på å gifte seg før begge kjenner hverandres hjemland, sier Trine Skei Grande.