Slakter 21-års grensen

0Shares

Å innføre en aldersgrense i en lovparagraf kan lett bli en sovepute som ikke hindrer tvangsekteskap, selv om den gjør det vanskeligere med selve familiegjenforeningen, mener LO-leder Gerd-Liv Valla.

LO mener at:
-Tvangsgifte vil skje uavhengig av en slik lov.
-Aldersgrensen vil ikke forhindre tvangsekteskap, bare utsette familiegjenforeningen.
-21-årsgrense vil ramme langt flere enn tiltenkt.
-En slik lov vil oppfattes som diskriminerende og kan bety brudd på menneskerettighetene.

Innvandrerorganisasjoner går i mot
Et klart flertall av innvandrerorganisasjonene som har deltatt i høringen om 21-årskravet, går sterkt imot en aldersgrense.

– Forslaget baserer seg på fordommer og vrangforestillinger om innvandrere fra ikke-vestlige land, hvor innvandrere framstilles som slu, kalkulerende og potensielle voldsutøvere overfor sine barn, sier  leder for MiRA-sentret, Fakhra Salimi til Dagsavisen.

AP splittet
Ap er sterkt splittet i saken, både ute i partiorganisasjonen og på Stortinget. Et overveldende flertall av fylkeslederne som har bestemt seg, ønsker en slik aldersgrense.