Minoritetsstatssekretær presset ut

Den rød-grønne regjeringen har gjort endringer i departementenes politiske ledelse. Det medfører at det ikke lenger er plass til den eneste statssekretæren med flerkulturell bakgrunn, Krishna Chudasama.

Hun jobbet som statssekretær i Barne,- og likestillingsdepartementet.

– Generelt er det slik at det er Statsministerens kontor som bestemmer den politiske sammensetningen av departementene. Mitt departement har fått redusert sin politiske ledelse, sier Chudasama til Fredrikstad Blad.

Takknemlig
Hun sier til Utrop at hun er takknemlig for tilliten, muligheten og den erfaringen hun har fått gjennom å jobbe som statssekretær.

– Jeg har fått en verdifull erfaring og kompetanse som vil være til disposisjon for min partiorganisasjon og arbeidsmarkedet for øvrig. Jeg har fått en bred erfaring både nasjonalt og internasjonalt. Jeg ser frem til spennende tilbud hvor jeg kan bruke denne erfaringen.