Innvandrere vil sørge for liv i distrikter

0Shares

For Nord-Norges del viser statistikken at mange flytter ut, men at det likevel bor en ung befolkning. Det er i stor grad innvandrerne som vil sørge for å holde liv i distriktene i årene fremover.

Fredag la SSB frem en analyse av om utvikling i boforholdene i Norge. De konkluderer med at endringen i bosettingsmønsteret er sterkere enn på lenge, i følge Nationen.

– Nettoutflyttingen fra Nord-Norge til resten av landet har vært på 32.000 personer på 90-tallet. Men samtidig har det flyttet inn 16.000 innvadrere. Det er stort sett unge mennesker fra for eksempel Kola-halvøya og Sri Lanka som står for dette, sier Østby.