– Ikke innvandreralibi

0Shares

– Jeg synes debatten som har oppstått etter avgangen er for unyansert. Jeg vil gjerne ta et oppgjør med at jeg får et stempel som «innvandreralibiet», sier Krishna Chudasama (Ap) til TV2 Nettavisen.

Chudasama understreker at hun ikke på noen måte har jobbet med innvandrersaker i barne- og forbrukerdepartementet.

– Jeg har jobbet med forbrukerpolitikk og barn- og ungdomspolitikk generelt. Vi har fått til veldig mye når deg gjelder forbrukerpolitikk, blant annet når det gjelder eiendomsbransjen, markedsføringsloven, den planlagte finansportalen for mennesker i gjeldskrise, og regjeringen har satt av midler for 2007 til en forbrukerpolitisk handlingsplan, sier hun.

Kompetanse viktig
– Statsministerens kontor bør ansette ut fra kompetanse og engasjement. Likestilling innebærer at alle får like muligheter til å bidra, uavhengig av etnisitet. En må ikke forvente at en innvandrer likestilles med å være innvandringsekspert. Når noen sammenligner min avgang med en annen innvandrers ankomst, blir det feil.

Krishna Chudasama er opprinnelig inder fra Tanzania, og kom til Norge som flyktning i 1988. Hun er utdannet sosionom, og har jobbet som sosialombud i Fredrikstad de siste årene. Hun har solid bakgrunn som Ap-politiker, og har sittet i kommunestyret i Fredrikstad i seks år. Der har hun blant annet vært leder av likestillingsutvalget i kommunen.