– Ikke gjør religion så viktig

Det er ikke belegg for å hevde at homofile muslimer har det vesentlig vanskeligere enn homofile innvandrere med annen religiøs bakgrunn, skriver Saera Khan, stortingsrepresentant (Ap) og Håkon Haugli, Aps homonettverk i en kronikk i Aftenposten.

– En debatt om hvor “tøft” storsamfunnet skal opptre overfor religiøse ledere, gjør disse lederne og religion generelt til viktigere faktorer enn de egentlig er, skriver forfatterne.

– Tiltak mot tvangsekteskap, som krav om aldersgrense, vil ikke fjerne risikoen for at homofile presses til ekteskap. Men slike tiltak vil gi flere et reelt valg. Informasjon om organisasjoner/institusjoner som kan bistå i konfliktsituasjoner, må nå frem til målgruppen. Erfaringene Mira-senteret og Oslo Røde Kors Internasjonale Senter har med ungdom som motsetter seg tvangsekteskap, kan være nyttige også for homofile ungdommer med innvandrerbakgrunn.

– Politikere med minoritetsbakgrunn har også et stort ansvar. Vårt viktigste bidrag er i kampen mot tausheten. Det handler om å ta debatten og å bryte tabuene.