Ungdom styrer unna kunstskoler

0Shares

Innvandrerungdom er grovt underrepresentert på landets kunstskoler, påstår Dagsavsiens journalist i nyhetssaken. Stemmer dette med virkeligheten?

235 513 ungdom i Norge finnes i aldersgruppen 16-19 år. I samme aldersgruppe er det 20 917 ungdom med innvandrerbakgrunn både vestlige og ikke-vestlige. Dette tilsvarer 7 %.

514 elever på kunstskoler, noe som tilsvarer 0,17 %. 25 elever innvandrerbagkrunn (kun ikke-vestlige) går på kunstskoler. Dette tilsvarer 0,12%. Hadde man regnet med vestlige innvandrere også, ville det kanskje ikke vært så stof forskjell mellom innvandrerungdom og befolkningen generelt?

Ikke påtvinge vestlige kunstforståelse
– Vi mangler både erfaring og kunnskap om problemstillingene som er knyttet til rekruttering av studenter med minoritetsbakgrunn, sier rektor ved Einar Granum Kunstfagskole, Cecilie Knudsen.

– Det handler blant annet om den flerkulturelle dimensjonen: Hvordan møter man disse ungdommene med deres egne referanser, og i hvilken grad kan vi påtvinge dem en vestlig kunstforståelse som de ikke opplever som sin egen, sier hun til Dagsavisen.