Imamer må kunne lese og skrive norsk

0Shares

Som Ap-politiker, foreslår Ahsan nå tre krav for tildeling av statsstøtte til andre trossamfunn enn statskirken. Trossamfunnet må være bygd på demokratiske prinsipper, forstandere og religiøse ledere må oppfylle minstekravet til norsk språk, samt ha kjennskap til det norske samfunnet, skriver Romerikes Blad.

Ahsan innrømmer at de siste ukers mediefokus på imamers holdninger til omskjæring, tvangsekteskap og æresdrap har vært bakgrunnen til forslaget. I tillegg til at det har framkommet den siste tiden at religiøse ledere har mangelfulle kunnskaper om norsk språk og samfunn.

Ap-politikeren mener loven som gir trossamfunnene statsstøtte må tilpasses dagens multireligiøse Norge. For å kunne ha en kommunikasjon mellom minoritetsspråklige menigheter, er det viktig at lederne behersker fellesspråket.

Ahsan er kritisk overfor sitt eget parti. Han mener Arbeiderpartiet er uklar i sin politikk, og bør sette klarere krav til innvandrere.