22.000 forsvunnet fra norske asylmottak

0Shares

– De aller fleste har fått avslag på sin asylsøknad, og vi vet ikke hvor de oppholder seg, sier avdelingsdirektør Svein Erik Bersås i UDI til Aftenposten.

Asylsøkerne har enten reist tilbake til hjemlandet, til andre land for å søke om asyl eller oppholder seg ulovlig i skjul i Norge.

Rundt 1.700 asylsøkere forsvant fra norske mottak i 2006, mange av dem afghanere som hadde fått endelig avslag på sine søknader. 73 afghanske flyktninger ble tvangsreturnert samme år.

– Ofte forsvinner de like før asylsøknadene blir avslått, og det blir da en stor utfordring for oss å finne dem når vi skal sende de ut, sier informasjonssjef Roar Hanssen i Politiets utlendingsenhet.

Noen tusen utlendinger oppholder seg ulovlig i Norge, men myndighetene vet ikke hvem de er, hvor de er, eller hvor mange de er. UDI har tatt initiativ til et forskningsprosjekt for å kartlegge den illegale innvandringen.

Over hele landet er det nordmenn som skjuler flyktninger, men så langt er det ingen som har blitt dømt for det. – Et land som Norge må tåle en viss grad av sivil ulydighet, sier innvandrerkonsulent ved Oslo bispedømme Inger Nesvåg til Aftenposten.