Frp-strid om kontantstøtten

0Shares

Hensikten er å få flere innvandrerkvinner ut i arbeid og slik bidra til en bedre integrering av innvandrerkvinner og innvandrerbarn i Norge. Slik begrunner Frps innvandringspolitiske talsmann, Per Willy Amundsen, forslaget fra den interne arbeidsgruppen.

– Dette er forskjellsbehandling. Det er jeg sterkt i mot. Enten må alle få kontantstøtte, eller så må ingen få, sier ordførerkandidat Rita Charlotte Thu i Klepp til Stavanger Aftenblad.

Hun viser til partiets prinsipp-program hvor det står at «Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse.»

Også Frps ordførerkandidat i Stavanger, Trond Birkedal, har store problemer med forslaget:

– Når folk betaler full skatt, kan vi vanskelig nekte dem velferdsgoder. Dagens velferdsordninger gjelder alle. Skal vi nå innføre statsborgerskap som kriterium på hvem som får og ikke får ta del i disse ordningene, må vi være konsekvente: Skal det også gjelde barnetrygd, barnehage, skole og så videre? Da blir det en helt annen diskusjon. Jeg kan vanskelig se se hvorfor et slikt kriterium skal gjelde for kontantstøtten. 

I sitt alternative budsjett foreslo Frp store kutt på den ene posten etter den andre som handler om integrering og opplæring av innvandrere.