Er kolonitiden over?

0Shares

Torsdag 25. januar er Tariq Ali i Oslo invitert av Stiftelsen Horisont, for å snakke om vår tids former for kolonialisme og våre forestillinger om den ikke-europeiske verden. Hans utgangspunkt er politisk med referanse til litteratur, religion, kunst og kultur.

Tariq Ali er født i 1943 i Lahore. På 1960-tallet reiste han til Storbritannia for å studere og ble en sentral figur i studentopprøret i 1968. Han har gitt ut rundt 30 bøker om politikk og historie, i tillegg til en rekke romaner blant annet om det muslimske Spania, møter mellom kristendom og islam, og ikke minst om Vestens forhold til den orientalske verden.

I 2005 kom boka ”Fundamentalismenes kamp” ut på norsk. Her undersøker Ali forutsetningene for islamistenes inntreden og voksende betydning på den politiske arenaen i siste halvdel av det 20. århundre. Et sentralt poeng i boken er hvordan USA etter avviklingen av det britiske kolonistyret har tatt over britenes dominans gjennom allianser med de lokale krefter som har vært mest villig til å løpe amerikanernes ærend. Denne politikken har flere steder i verden vært ødeleggende for lokale sekulære bevegelser og fremmet utviklingen av politisk fundamentalisme. 

Lett servering

Horisont arbeider for kulturutveksling mellom Norge og landene i Sør. Målet er å stimulere til dialogue mellom majoritetens og minoriteters kunst og kultur på en likeverdig måte.

Horisont arrangerer også den årlige festivalen Mela i Oslo.

Horisonts postkoloniale posisjon.
HORISONT arbeider for å formidle et åpent verdensbilde der eksklusive grenser mellom nasjonalitet, etnisitet og sjanger ikke gjøres relevante.
Professor Odd Are Berkaak. Utredning – Knutepunkt for kulturelt mangfold.

Arrangør er Stiftelsen Horisont (www.horisont.org)
Dette er en del av Horisonts seminarserie, ”Food and Thoughts” og er støttet av Institusjonen Fritt Ord og Norsk kulturråd