Ønsker radikal endring av godkjenningsordningen

0Shares

– Skal man få til bedre intergrering, holder det ikke med informasjon. Man må også kunne godkjenne utdanning fra flere utenlandske utdanningsinstitusjoner, sier president i ANSA, Christian Myrstad til Under Dusken.

Dagens system fungerer slik at omtrent 200 læresteder i utlandet på den såkalte GSU-lista (Liste over krav til generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning, journ.anm) må godkjennes kontinuerlig.

Myrstad mener denne ordningen eksluderer for mange fra muligheten til å få godskrevet utdanningen sin i Norge.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal er på sin side fornøyd med forslaget om nasjonalt informasjonssenter. Han har imidlertid ikke tatt noen klar stilling til hva som skal skje videre.

– Departementet vil sende rapporten på høring før vi bestemmer hvordan den skal følges opp i detalj.

Lenke til pressemelding og rapport