Utrop øker mest i Norge

0Shares

Utrop var ikke med i 2005 oversikten hos MBL, og tallet for dette året er derfor ikke med i den offisielle opplagsstatistikken.

Utrop fikk kontrollert opplaget etter de samme reglene som MBL  i 2005, og tallene er dermed sammenliknbare. Tallene bekreftes av Opplagskontontroll A/S.

– To avisgrupperinger viser samlet sett fremgang: Mindre lokalaviser og nisjeavisene. Og det er blant nisjeavisene vi finner opplagsvinnerne, i følge MBL.

Svært fornøyd
– Vi er svært fornøyde med tallene. Jeg tror det er fortsatt stort potensiale for Utrop, og avisen har jo kun vært i drift i to år, sier redaktør i Utrop, Majoran Vivekanathan.

Snart skal Utrop ekspanderes til Sverige, Danmark og England.