Hvis mangfoldsåret er svaret – hva er spørsmålet?

0Shares

Betydning av kulturelt mangfold for kunst- og kulturinstitusjonene gjenstår å bli satt fokus på. Hvordan kan et slikt år by på anledninger til at institusjonene og kultursektoren som en helhet kan ta innover seg de muligheter som ligger i nye endringsprosesser?
Gjennom innledninger og debatt vil seminaret drøfte følgende: Hvilket ansvar har myndighetene, kunstinstitusjonene, frie grupper, kunstnere og kulturarbeidere for å fremme kulturelt mangfold? Hvordan kan 2008 best benyttes til å løfte fram kulturelt mangfold og få til varige endringer?

Intensjonen er å invitere til konstruktive innspill med bakgrunn i erfaringer fra Sverige og Norge gjennom de siste årene.

Innledere:
Yvonne Rock – koordinator for Sveriges mångkulturår. Deler erfaringer fra Sveriges satsning i 2006.
Knut Kjeldstadli – professor, forfatter og redaktør av Norsk innvandringshistorie. Vil gi innblikk i mangfoldighet i norsk kultur gjennom tidene – et historisk perspektiv.
Odd Are Berkaak – professor. Presentere noen av de evalueringer han har gjort på forskjellige kulturinstitusjoner og deres satsning på kulturelt mangfold.
Bente Guro Møller – nyoppnevnt koordinator for Mangfoldsåret 2008 i Norge.
Teshome Wondimu – kunstnerisk leder SELAM i Stockholm

Ordstyrer: Isabell Sterling

Praktiske opplysninger: Det er ingen seminaravgift, men påmelding vil hjelpe Horisont til å kunne ta høyde for en enkel servering som er en del av Horisonts Food & Thoughts-satsning.

Påmelding til Aud Digernes helst innen onsdag 14. mars, på e-post [email protected].  E-post merkes ‘Horisonts seminar’. Vær snill og husk fullt navn, eventuelt institusjonens/organisasjonens navn, telefon og e-post. Vel møtt!