Torturert etter UNE avslag

0Shares

Flere mennesker utsatte seg trolig for fare i Syria for å hjelpe Yassin Suleiman å bevise i Norge at han snakket sant i asylsøknaden. Det var til liten nytte. Norske myndigheter gikk ut fra at dokumentet han skaffet var falskt, og lot det være med det.

Den første bekreftelsen ble konfiskert av sikkerhetspolitiet, og familien til Suleiman ble avhørt om dette. Han skaffet en ny erklæring fra partilederen, og denne ble ført ut av Syria uten å bli stoppet. Så ble den sendt til UDI – Utlendingsdirektoratet – for å legges ved asylsøknaden.

Da det nye brevet fra partilederen kom, så UDI ingen grunn til å undersøke det nærmere. Innholdet ble ansett som ikke «reelt». Den samme vurderingen gjorde klageorganet Utlendingsnemnda, UNE. Heller ikke nemnda brydde seg med å undersøke om dokumentet var ekte før den satte kroken på døra for Suleimans asylsøknad i Norge. Så ble han tvangssendt hjem. Der ble han fengslet i over en måned og torturert.