25.000 ubehandlede oppholdssøknader i UDI

0Shares

– I 2006 behandlet vi nærmere 3000 saker mer enn forventet, men fordi antall innkomne saker var betydelig høyere enn budsjettert endte året med et større antall ubehandlede saker, sier UDI-direktør Ida Børresen.

I 2006 var det en særlig økning i antallet søknader om arbeidstillatelser og statsborgerskap.

– Saksbehandlingstiden vil alltid avhenge av antall innkomne saker og hvor godt de er dokumentert. Når UDI har fått de opplysningene vi trenger, vil søknaden kunne behandles relativt raskt, men når vi må innhente flere opplysninger så tar det lengre tid, sier direktør Børresen.