Rapport om søskenbarnsekteskap

0Shares

På torsdag i forrige uke overleverte divisjonsdirektør i folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg rapporten “Inngifte – forekomst og helsemessige konsekvenser” til barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem og statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Libe Rieber – Mohn.

Rapporten peker på at mer enn 40 prosent av førstegenerasjons innvandrere fra Pakistan har foreldre som er søskenbarn. Men tallene viser også at vi i Norge har 20 000 norske barn født av beslektede foreldre siden 1967.

– Og hvis du tar med alle de som er født før 1967, blir det ganske mange. Andelen var atskillig høyere på slutten av 60-tallet enn i dag. Så dette er ikke uvanlig i Norge, forteller Pål Surén som er forsker ved Folkehelseinstituttet til nrk.no.

– Dette er et veldig alvorlig problem som regjeringen vil sette en stopper for. Vi vurderer en rekke tiltak, blant annet forbud, sa barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem til NTB etter å ha fått rapporten av divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg.

Ekteskap mellom fetter og kusine gir økt risiko for dødfødsel, spebarnsfødsel, medfødte misdannelser og dårligere overlevelse. Slike ekteskap er utbredt i Midtøsten, Nord-Afrika og Sør-Asia, og blant minoriteter i Norge som kommer fra disse områdene. Blant norskpakistanere er ekteskap mellom fetter og kusine grunn til 30 prosent av dødfødselene, 42 prosent av spebarnsdødsfallene og 32 prosent av de medfødte misdannelsene.

Forskeren Camilla Stoltenberg presiserte imidlertid at omfanget av inngifteekteskap har blitt markant redusert de siste årene. Andelen ligger under 1 prosent.

Sosialantropolog Unni Wikan støtter Camilla Stoltenberg når det gjelder at informasjon er en bedre vei å gå enn et forbud, slik barne- og likestillingsministeren på sin side har åpnet for.

– Offentlig informasjon om helsefarene ved søskenbarnekteskap er mer effektivt enn et forbud, hevder Wikan. 

Antropologen Unni Wikan har observert utviklingen i flere land i Midtøsten over tid. Der ser hun en nedgang i andelen søskenbarnekteskap. Folk har selv, gjennom utdanning og offentlig informasjon, blitt klar over sykdommene som deres barn kan få som følge av at deres foreldre er søskenbarn.

– Alle foreldre vil sine barn det beste. Når folk blir bevisste at søskenbarnekteskap gir økt risiko for blant annet medfødte misdannelser hos barna da må man forvente at de ikke lenger vil inngå slike ekteskap, sier Wikan til Klassekampen.