Vil likebehandle rasismesaker

0Shares

Fotballkretsene har i dag ansvaret for å behandle rasisme- og diskrimineringssaker på nivåene fra 3. divisjon for herrer og 2. divisjon for kvinner og nedover. NFFs Doms- og sanksjonsutvalg har ansvaret for de øverste nivåene. Erfaringen tilsier at det kan oppstå forskjeller i hvordan slike saker blir behandlet mellom NFF sentralt, kretsene og innbyrdes mellom kretsene.

For å sikre en ensrettet behandling oppfordrer NFF kretsene til å sende rasisme- og diskrimineringssaker direkte til Doms- og sanksjonsutvalget så snart de foreligger.

– Vi ser veldig alvorlig på rasisme- og diskrimineringssaker, og vi må slå hardt ned på disse. Kretsene har gjort en god jobb med å ta seg av disse sakene, men vi har sett at det kan være forskjeller i måten de blir behandlet på. Vi ønsker at rasisme- saker behandles i ett organ, slik at vi sikrer en ensrettet behandling, sier generalsekretær Karen Espelund i NFF.

Basert på erfaringene fra 2006, med usikkerhet knyttet til håndteringen av slike saker, og forskjeller i behandlingen, mener NFF at det vil være fordelaktig at slike saker behandles av samme organ i 2007. Doms- og sanksjonsutvalget har god kompetanse til å avgjøre alle slike saker, uansett hvilket sportslig nivå overtredelsene skjer på.