Å undervise om Holocaust

0Shares

HL-senteret tilbyr 10-dagers lærerkurs i Israel i sommer. Deltakerne kommer fra Sverige, Danmark og Norge, og kurset er åpent for undervisere på alle nivåer.

Kurset gir faglig informasjon, pedagogiske redskaper og inspirasjon til å ta opp ulike temaer knyttet til Holocaust i undervisningen. Deltakerne vil få innsikt i forskjellige måter å undervise om Holocaust på, såvel som innsikt i den seneste forskningen på området.
Hoveddelen av kurset finner sted på Yad Vashem i Jerusalem, Israels nasjonale Holocaust-senter. I tillegg til undervisning og forelesninger får deltakerne omvisning i Yad Vashems museum og minnesmerker, sightseeing i Jerusalem og tur til Massuah nord for Tel Aviv.

For- og etterseminar arrangeres for de norske deltakerne på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Oslo. Deltakerne får blant annet omvisning i HL-senterets utstilling om Holocaust, innsikt i den norske fortellingen om Holocaust og en innføring i Yad Vashems bidrag til israelsk nasjonalfølelse.
Deltakerne forplikter seg også til å gi innspill til forberedelsene av et liknende se minar i 2008.

Kursavgift og praktiske forhold
Kursavgiften er kr 9000. Dette inkluderer fly tur/retur til Israel, undervisning ved Yad Vashem, Massuah og i Oslo, kursmateriale, overnatting i dobbeltværelse på hotell i Israel (evt mindre tillegg for enkeltværelse), utflukter samt frokost og lunch under oppholdet. Deltakerne må selv dekke reise til og fra Oslo i forbindelse med for- og etterseminaret.

Alle kursdeltakere forplikter seg til å utarbeide et produkt med relevans for temaet ’Å undervise om Holocaust’. Dette kan være et fag- eller emnespesifikt undervisningsopplegg eller en idé til et prosjekt til fremme av opplysning og/eller undervisning om Holocaust. Produktet presenteres på det oppfølgende etterseminaret i høst, og vil kunne inngå i HL-senterets initiativer på undervisningsområdet.

Detaljert program er under utarbeiding, og vil publiseres på HL-senterets hjemmesider. Kurset i Israel vil i hovedsak holdes p å engelsk.

Søknadsfrist og informasjon
Send spørsmål/søknad til Katusha Otter Nilsen, HL-senteret, postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo eller via epost til [email protected] .

Søknaden bør inneholde informasjon om deg selv inkludert hvilken skole/institusjon du underviser ved, hvilke fag du underviser i, motivasjon for å delta og kursets relevans for ditt virke.

Ny søknadsfrist er 11. april 2007
Begrenset antall plasser!

Datoer
Forberedelseskurs i Oslo 7. juni 2007 (endret).
Seminar ved Yad Vashem, Jerusalem, 3.-13. august 2007.
Oppfølgingskurs i Oslo, foreløpig avsatt 1 dag i uke 38 eller 39.

Arrangører
Samarbeidspartnere i Skandinavia er Dansk Institut for Internationale Studier (www.diis.dk ) i Danmark og Forum for Levande Historia (www.levandehistoria.org ) og Svenska komittén mot antisemitism (www.skma.se ) i Sverige. Mer informasjon om Yad Vashem og deres undervisningsvirksomhet, museum og arkiv finnes på www.yadvashem.org.il.  Undervisningssenteret Massuah er dekket på www.massuah.org.il .

Foreløpig oversikt over noen temaer som tas opp på kurset:

Forseminar:
Holocaust i Norge: deportasjonen av de norske jødene i 1942
HL-senterets utstilling: europeisk rasisme som en årsak til nazistenes masseutryddelse
Holocaust og Yad Vashem i utviklingen av israelsk nasjonal identitet.

Oppholdet i Jerusalem:
Omvisning i Jerusalem
Omvisning i Yad Vashems museum og minnesmerker
Ulike historiske emner: utryddelsesprogrammet på østfronten, nazistenes raseideologi,
Å undervise om Holocaust – myter og misforståelser
Øyenvitneberetninger: hvordan bruke dem i undervisningen?
Holocaust, nynazisme og holocaustbenektelse
Skandinaviske workshops

Etterseminar:
Drøfting av relevans for norske forhold
Presentasjon av deltakernes undervisningsmateriell
Øvrige temaer blir klargjort seinere
Evaluering