Redaktørskifte i Utrop

0Shares

Majoran takket ja uten å nøle da han ble forespurt om å jobbe med Mangfoldsåret.

Majoran og Bente Møller, koordinator for Mangfoldsåret, er tospannet som utgjør sekretariatet for Mangfoldsåret. De er nå godt i gang med å lage en strategi for Mangfoldsåret og koordinerer innspill som kommer fra ulike institusjoner og organisasjoner. De skal blant annet holde kontakt med de mange institusjonene og gruppene som er interessert i å knytte seg til mangfoldsåret, lage strategi, utarbeide programforslag og arrangere seminarer.

– Nå har jeg stor nytte av erfaringen fra Utrop. Det er flere likheter mellom arbeidet med Utrop og Mangfoldsåret. Begge prosjektene krever oppbygging helt fra grunnen av og et stort kontaktnett. Jeg trives veldig godt med å starte opp noe nytt og å etablere nye kontakter. Gjennom arbeidet med Utrop fikk jeg et godt nettverk innen det flerkulturelle feltet. Det er en fordel at jeg kjenner mange av aktørene vi nå skal samarbeide med.

Han ønsker å mobilisere hele kultursektoren, inkludert media og idrett.

-Verdier og holdninger som formidles av media er resultat av ansatte og intervjuobjekter, av temaer og kilde, og det språket som benyttes. Det er derfor viktig å tenkte på mangfold også i media, påpeker han.

Stor interesse
– Vi opplever stor interesse for Mangfoldsåret. Vi mottar hele tiden ideer og forslag til prosjekter. Vi tar sikte på at ca 2000 arrangement kommer til å bli innlemmet i Mangfoldsåret, sier Majoran. Han opplyser at selve programforslaget for Mangfoldsåret etter planen vil være klart i oktober.

Majoran har selv flerkulturell bakgrunn. Han er født på Sri Lanka, og kom til Norge som 11-åring. Han har tatt en cand.mag. grad ved Universitetet i Bergen og har også bakgrunn som rådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Der var Majoran koordinator for Eurodesk, som er et europeisk informasjonsnettverk.