– Ønsker islam-debatten velkommen

0Shares

– Når Kadra som selv er muslim tar opp en helt legitim problemstilling, bør hun få støtte og må oppmuntre til konstruktiv debatt. Islamsk Råd skriver i en pressemelding at de fordømmer all vold, men gir ikke Kadra støtte i hennes fulle rett til å debattere kvinnens syn i islam. Man kan ikke understreke nok at i vårt samfunn har man rett til å si sin mening, uttale og å kritisere. Vi kan absolutt ikke akseptere at noen utsettes for trusler, skremmes eller bankes fordi noen misliker en påstand eller mening, påpeker han.

Han kritiserer Islamsk Råd for å være ikke modig nok i forhold til å diskutere et viktig tema.

– Vi må ta islam-debatten nå, akkurat på samme måte som debatten om statskirkeordningen. Det er nå det handler om. Vi vet at islamofobien øker i Norge og i Europa. Hvis ikke muslimer selv tar opp debatten er det personer og organisasjoner med politiske ytterliggående programmer som kommer til å misbruke debatten i sine politiske agendaer, sier den nye redaktøren.

Biamont hevder at muslimske kvinner ikke har rett til og mulighet til beskyttelse i enkelte muslimske land. I Pakistan har et lovforslag om at kvinner ikke lenger skal behøve å måtte ha fire vitner på at en voldtekt har funnet sted, skapt strid. Tidligere risikerte voldtatte kvinner å bli tiltalt for utroskap, dersom hun anmeldte en voldtekt uten å ha fire vitner.

– Det er en lang vei å gå, og det må til en endring i strukturene i kulturen og religionen. Et steg er å modernisere islam, fastslår han.

Ønsker en avis med teft
– Utrop lager en avis som setter en dagsorden som angår minoritetslesere og som skaper samfunnsengasjement. Men avisen må ha mer kritisk og skarp profil som bidrar til å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet. Men kritikken må åpen og ærlig, avisen må bli en empatisk avis med stor takhøyde, sier Biamont.

Utrop har som mål å synliggjøre bredden og variasjonene i det flerkulturelle samfunns- og kulturlivet, både når det gjelder meningsinnhold og utøvelse.

– Det å utvikle akseptable begrepsapparat som kan beskrive ulikhet, og erkjenne det generelle i det spesielle for alle, uansett etnisk bakgrunn står sentralt. Utrop må bli en inkluderende avis som vektlegger positive verdier som åpenhet, toleranse, sjenerøsitet og respekt for enkeltmenneskers integritet og små gruppers rett til å bli respektert og komme til orde. Og dette er noe jeg skal jobbe med, avslutter redaktøren.