– Kulturpolitikken fører til mindre mangfold

0Shares

Dette er et stort paradoks før Norge skal ha sitt  mangfoldsår, og i et åpent brev til Trond Giske stilles spørsmålet om hvordan de store ord om mangfold og deltakelse henger sammen med  nedleggelse av Tellus Radio. Radioen drives av i dag av Antirasistisk senter. 

Ansvarlig redaktør for Tellus Radio Mari K. Linløkken Ashley Shiri skriver i det åpne brevet at en pionér innenfor flerkulturell kommunikasjon er i ferd med å bli brutalt oversett av kulturmyndighetene. 

– I 2007, før vi går inn i regjeringens erklærte Mangfoldsår, står en kulturinstitusjon med 25 år i mangfoldets tjeneste i fare for å måtte kaste inn håndkleet. 1. mai har Antirasistisk Senter ikke lenger midler til å drive Tellus Radio. Dermed stilner en stemme for språklige minoriteter, et verksted for opplæring av ungdom i radio-journalistikk og studioteknikk, en arena for kulturutvikling og -produksjon stenges. Et sted der mennesker har fått utløp for kreativitet, og mulighet for å lære ferdigheter og gi av seg selv, går over i historien, skriver redaktøren for Tellus radio.

Tellus Radio er en radiostasjon med kun én ansatt og mer enn 50 frivillige. Den har vært på lufta 47 timer i uka, sender musikk, kultur og nyhetsprogrammer på 7 ulike språk. Gjennom internett er sendingene tilgjengelig landet over.

Ashley Shiri skriver: 

– Tellus er et miljø for cross-over, fusion og verdensmusikk, der ideer myldrer og blir til
produksjoner og evenementer, her er kursvirksomhet i musikkproduksjon, journalistikk og teknikk, her er det studio der musikere og grupper uten kapital i ryggen kan produsere sin musikk. Kort og godt et arnested for kompetanseutrustning og produksjon av kulturelt mangfold.

Redaktøren er i brevet særlig kritisk til kulturmyndighetenes fagre ord om at 2008 skal være et mangfoldsår. 

– Hvordan skal man for eksempel ”styrke etablerte kulturinstitusjoners kontakt og samhandling med utøver-grupper med minoritetsbakgrunn”, dersom de institusjoner som utruster og bringer fram utøvere med minoritetsbakgrunn ikke kan overleve?

– Hvordan kan man legge til rette for nyskapning basert på det kulturelle mangfoldet uten å støtte de arenaer som bringer fram de nye og uetablerte?

-Og sist, men ikke minst: Hvordan kan man legge til rette for at ulike minoriteter kan delta i og videreutvikle egne kulturaktiviteter hvis de institusjoner og arenaer som åpner for slik deltakelse sultes i hjel?

I Soria Moria-erklæringen står det å lese at ”Det offentlige har et spesielt ansvar for å ta vare på kulturområder som har verdier ut over en ren kommersiell appell. Markedet alene er ikke tilstrekkelig for å sikre kvalitet, nyskaping og mangfold innen kulturlivet.”

Redaktøren understreker hvor verdien i Tellus Radio ligger:

– Tellus Radio har ingen kommersiell appell, men den har stor uttelling på nyskaping og mangfold. Kulturdepartementet må ikke gi fra seg sjansen til å vise at det er alvor bak de fine ordene, og gir levelige vilkår for Tellus Radio og musikkstudio, i tråd med bevilgninger som går til andre kulturformål og uttrykksformer.

I følge Ashley Shiri har Trond Giske sine vedtak om rendyrkede spilleautomater hatt en negativ effekt på det tradisjonsrike kulturtiltaket.

– Drift av Tellus Radio koster under millionen i året. De siste 10 år har Antirasistisk Senter klart å drive radioen ”innen eksisterende rammer”, med inntekter fra spilleautomater. Man har i alle år forsøkt alternative finansieringsmuligheter, men resultatet har vært nedslående. Med endringer i lovverket for spilleautomater, uten kompensasjon, har imidlertid de eksisterende rammer blitt drastisk endret. Det økonomiske grunnlag for Tellus Radio og musikkstudio er tatt bort.

– Det er rett og slett skandaløst at et minoritetsdrevet kulturtiltak av dette format stenges under en regjering som smykker seg med store ord om det flerkulturelle samfunn i planer og festtaler, skriver Ashley Shiri .

Redaktøren avslutter med klar adresse:

– Kan kulturminister Trond Giske og den rød-grønne regjeringen være bekjent av at dette skjer?