Kommunal 17-mai komité i Harstad beskyldt for rasisme

0Shares

I følge Porabedin begynte problemene da hun forslo en flerkulturell kandidat til å holde årets 17-mai tale.

Porbedin foreslo å kontakte libaneseren Marco Elsafadi. Den kjente rollemodellen og basketballspilleren ble i fjor kåret til “Årets forbilde.

Ifølge Porabedin ble forslaget møtt med stor skepsis fra Arbeiderpartiets representanter i komiteen.

– De motarbeidet forslaget sterkt, og argumentene var nasjonalistiske, av typen “Norge for nordmenn”. Det ble argumentert med at personen som skal være hovedtaler 17. mai må ha norsk statsborgerskap, sier Soheilda Porabedin til Harstad tidene.

– Jeg har forsvart Norge og nordmenn og har sagt til innvandrere at jeg aldri har møtt rasisme her i landet. Derfor ble jeg skikkelig skuffet over måten flertallet i 17. maikomiteen behandlet mitt forslag på. Jeg føler at jeg ikke er noe verdt i Norge. Uansett hva jeg gjør så er jeg bare utlending, sier Porabedin.

Leder Andreas Isachsen er rystet over at 17. maikomiteen beskyldes for rasistiske holdninger.

– Utrolig urettferdig, sier han.

17. maikomiteens medlemmer kjenner seg overhodet ikke igjen i Soheilas framstilling av saken.

–Beskyldningene har ingen rot i virkeligheten, sier Isachsen.

Ifølge Isachsen fikk hvert av medlemmene i oppgave å komme med forslag på kandidater som kunne være hovedtaler på nasjonaldagen.

Flere kandidater ble lansert. Soheila foreslo Marco Elsafadi, et forslag jeg støttet fullt ut. Imidlertid var det noen i komiteen som ikke visste hvem basketballspilleren og Årets forbilde var. Det ble i den forbindelse spurt om han hadde norsk statsborgerskap, forteller komite-lederen.

Isachsen mener dette var et greit, prinsipielt spørsmål.

– Vi må alle tåle at det blir stilt spørsmål rundt en persons identitet og status. For min del har det ingen betydning om hovedtaleren er norsk statsborger eller ikke, men jeg respekterer fullt ut at noen stiller spørsmål. Det må kunne gjøres uten at man blir stemplet som rasist, sier Isachsen.