Skal formålsparagrafen(e) knyttes til en religion, et livssyn eller tradisjon?

0Shares

Innledere til samtale:

– Kristin Mile (generalsekretær Human-Etisk Forbund)

– Akhtar Chaudry (stortingsrepresentant SV)

– Peder Gravem (professor i KRL ved Menighetsfakultetet)

For mer infO:
Anders Huuse Kartzow
koordinator
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
tlf: 23 08 13 40/ 926 84 958
www.trooglivssyn.no