– Holmlia representerer det nye Norge

- Jeg bor på Holmlia, Norges beste plass å bo i. Her bor det mennesker med 150 ulike nasjonaliteter. Svensker, dansker, pakistanere, somaliere, nigerianere, polakker, osv. Vi som bor på Holmlia er stolte av vårt mangfold. Vi representerer det nye Norge, sa Arbeiderpartiets bystyrekandidat Elvis Chi Nwosu da han talte til partiets landsstyremøte i dag.

– Jeg vil at dere skal forstå hvor viktig det er at regjeringens inkluderingspolitikk lykkes. Når barna våre leker sammen, når ungdommen henger rundt sammen, når voksne deltar sammen i arbeidslivet og i frivillige organisasjoner på tvers av ulike kulturer, da vet vi at vi er på riktig vei, sa Nwosu.

Holmlia har en innvandrerandel på 41 prosent og som har Oslos høyeste andel barn og unge med minoritetsbakgrunn (33,5% av bydelens totale befolkning). Barn med minoritetsbakgrunn utgjør 47 prosent av disse barna. Arbeiderpartiets listetopp i Holmlia er Nadeem Butt.

Blant forslagene til tiltak nevner Nwosu:
– lovfestet rett til tilrettelagt norsk opplæring i videregående skole.
– jobbe for en politikk som gir norske bedrifter økonomiske insentiver og bidrar at de finner det lønnsomt å ta i mot lærlinger.
– Fortsette med gratis kjernetid for alle femåringer i Søndre Norstrand og Groruddalen
– nasjonalt løft rettet mot kommuner og bydeler som kan dokumentere høy andel av barn og unge, stor andel av minoritetsspråklige og levekår under gjennomsnittet.