Markerte støtte for Kadra

0Shares

Markeringen på Youngstorget mot bruk av vold som reaksjon på ytringer kom i stand etter initiativ av privatpersoner. Kjendispolitikere møtte mannsterkt fram for å tale. Mest sentral i appellene var likevel lederen for Islamsk Råd, Imam Senaid Kobilica.

Kobilica tok klart avstand fra bruk av vold, og tok til orde for mer åpenhet og dialog.

– La meg slå fast at bruk av vold grunnet ytringer er feil. Vi ønsker ikke et samfunn hvor dette er måten å oppføre seg på. Islamsk Råd i Norge har alltid, og vil alltid, fortsette å ta avstand fra vold, sa Kobilica i følge Dagsavisen. Imamen mener imidlertid det er framkommet feilaktige opplysninger om Islamsk Råd etter volden som rammet Kadra.