Pris til norsk opplæringsprogram

(Innenriks) Språkopplæringsprogrammet Migranorsk, som brukes til norskopplæring av innvandrere, er tildelt EU-prisen European Label 2001 i Norge.

Migranorsk er et samarbeidsprosjekt mellom VOX og Norsk Interaktiv AS.

Migranorsk prosjektet har blitt tildelt utmerkelsen European Label 2001. Prosjektet er et resultat av samarbeid mellom flere offentlige og privte aktører. Programmerere og designere som har pedagogisk kunnskap, utviklingsleder som er spesialpedagog med erfaring innen IKT, doktor i medievitenskap som har lang fartstid som lærer for målgruppen.

Migranorsk Alfa er lansert til bruk. Målgruppen er de som ikke kan lese og skrive og ellers har ingen eller kort skolebakgrunn. Migranynorsk Alfa vil bli lansert høsten 2002.

Migranorsk Allmenn og Arbeidsliv vil bli lansert og tilgjengilig over internett i løpet av 2003.

Migranorsk språkopplæringsprogrammet skal brukes parallelt med klasseroms- eller gruppeundervisning. Læringsprosessen i Migranorsk ledes av nettveiledere som tilrettelegger individuelle løp for brukerne.