Rekordøkning i innvandring til Stavanger

0Shares

Stavangers innvandrerbefolkning er 14.631 personer, som utgjør 12,5 prosent av folkemengden.

Det er innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn, fra Øst-Europa, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia, som øker mest. Men også andelen innvandrere med vestlig bakgrunn økte i fjor, skriver Stavanger kommune på sine nettsider.

Antall personer med polsk bakgrunn økte mest i fjor med en vekst på 302 personer. Deretter følger personer med bakgrunn fra Storbritannia (113), Tyskland (91), Sverige (64) og Russland (62).

Polen passerte i fjor Danmark, Vietnam, Somalia, Pakistan, Bosnia-Hercegovina, Iran, Sverige og USA som viktigste bakgrunnsland for Stavangers innvandrerbefolkning.

Storbritannia er viktigste bakgrunnsland foran Tyrkia og Polen.