Gjør familiegjenforening dyrere

På samme dag som regjeringen lanserer sine lovbestemmelser om ekteskap med utlendinger,økes gebyrene på søknader om familiegjenforening kraftig. Finansdepartementet har lagt opp til en tredobbel økning.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet, Torstein Rudi, uttaler at det ikke er noen sammenheng mellom økningen av gebyrene og lanseringen av regjeringens reviderte ekteskapslov, melder Forbruker.no.

Gebyret for behandling av første gangs søknad om arbeids- og oppholdstillatelse tredobles fra og med 1. juni – fra 1100 til 3000 kroner.

Samtidig økes gebyret for søknad om bosettingstillatelse fra 1100 til 1600 kroner.

Gebyrøkningen gjelder søknader i forbindelse med familiegjenforening.

Etter det Utrop erfarer foreligger det ingen utredning av netto-effekten av de to separate bestemmelsene som kom i dag når det gjelder integrering og ulike problemer for berørte folk med minoritetsbakgrunn i Norge.