Morsmålsundervisning i positivt lys

0Shares

Rapporten er skrevet av forskeren Anders Bakken og gir en oversikt over forskning om språklige og faglige effekter av språklig tilpasset opplæring av minoritetsspråklige elever. Hovedvekten ligger på morsmålsundervisningen, men forfatteren tar også for seg nytten av å gå i barnehage og særskilt norskundervisning i skolen.

– Temaene har vært gjenstand for mye debatt, men det er lite norsk forsking på området, forteller Bakken til NOVA.no.

Han fremhever også at forskingsresultatene er blandede. Denne tendensen er noe som gjenfinnes i skandinavisk og internasjonal forskning på feltet.

Mindre skandinaviske undersøkelser konkluderer alle med at bruken av morsmålet har positive virkninger på språklig og faglig utvikling hos barnet. Konklusjonene fra de større studiene varierer fra ingen effekt til positiv effekt, dersom tiltaket varer over en lengre periode.

Felles for alle undersøkelsene er at ingen kan dokumentere at morsmålsopplæring går ut over de norskspråklige kunnskapene eller skoleprestasjonene til elevene.