Årets innvandrer 2007 ble Tanvir Ul Hassan

Statsråd Bekkemellem delte i dag ut Innvandrerprisen 2007 til Tanvir Ul Hassan for sitt langvarige og imponerende innsats for barn og ungdom ved Vestli aktivitetshus på Stovner. Han har jobbet forebyggende i en årrekke og lagt et godt grunnlag for integrering av barn og ungdom i nærmiljøet.

Prisen var nydelig innrammet bilde, og i følge Hassan symboliserte bildet oppgavene som han har utført i løpt av sin mangeårige karriere. Foto: Kamil Al-sadoon

Juryen fokuserte spesielt på egenskaper som prisvinners tilgjengelighet, utfordring av fordommer om innvandrere, tydelighet som voksen, motivator for den enkelte unge, bistand til familier med problemer og som en god mannlig rollemodell for unge jenter og gutter i Groruddalen.

– Tanvir er et medmenneske som følger opp ungdommene når de har behov for det. Han gjør mye for å øke deres selvbilde og selvtillit og nyter stor respekt og tillit hos ungdommene. I sin kommunikasjon og veiledning med ungdommene, bruker han gode pedagogiske metoder, sa barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Prisen er et tiltak for å øke integreringen og vise etterkommere som er født og oppvokst i Norge at det nytter. I dag utgjør denne gruppen omtrent 60 000 unge. Disse klarer seg i det store klarer seg bra, men hvor mange også vil møte utfordringer i forhold til skole og arbeidsmarked.