Offentlig sektor verst i sysselsetting av innvandrere

Kommunal/fylkeskommunal sektor hadde 4,9 prosent lønnstakere med denne bakgrunnen, mens statlig sektor hadde en andel på 3,7 prosent, i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I alle sektorene var det økning i andel ikke-vestlige, men den var sterkest i privat sektor.

En slik sektorfordeling har nær sammenheng med det sysselsettingsmønsteret som framkommer med hensyn til næring og yrke. Privat sektor har stor bredde i jobbtilbudet, blant annet innenfor yrker uten spesifikke krav til utdanning. Staten krever i mye større grad en bestemt akademisk utdanning i flere av stillingene.