Viktig å vite om innvandring og innvandrere

0Shares

I rapporten for 2007 står det at:

• Innvandrerbefolkningen i Norge består av personer med bakgrunn fra over 200 forskjellige land. De er kommet hit som flyktninger, som arbeidsinnvandrere eller gjennom familierelasjoner til andre innvandrere eller nordmenn
I dag består innvandrerbefolkningen av 415 000 personer. Denne gruppa utgjør 8,9 prosent av befolkningen. Om lag 54 000 personer kommer fra andre nordiske land, 51 000 fra resten av Vest-Europa og Nord-Amerika, 80 000 fra Øst-Europa og 230 000 fra Tyrkia og land i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

• Av førstegenerasjons innvandrere er det flest fra Sverige, Polen og Danmark og 46 prosent av innvandrerbefolkningen har norsk statsborgerskap.

• Antall innvandrere har økt de siste 50 årene. Etter annen verdenskrig kom flyktningene fra Øst-Europa, senere kom arbeidsinnvandrere både fra Europa og resten av verden. Etter at det ble stopp for arbeidsinnvandring i 1975, er antall flyktninger fra ikke-vestlige land økt. Med EU-utvidelsen har det skjedd en markant økning i innvandring fra Polen de siste to årene.

• Antallet innvandrere varierer i takt med innvandringspolitikken, med behovene i arbeidsmarkedet og med krisene i verden. Under og etter krigene på Balkan økte innvandringen. De seinere årene kommer de fleste hit til landet for å gjenforenes med familien som allerede er her, for å stifte familie med andre innvandrere eller med nordmenn.

• SSB har publisert tall om innvandrere helt tilbake til Folketellingen i 1865. Den gang var 1,2 prosent av befolkningen på 1,7 millioner født i utlandet, flertallet i Sverige. I 1920 var innvandrerbefolkningen økt til 2,8 prosent. I mellomkrigstiden var det lite innvandring, og i 1950 var 1,4 prosent av befolkningen født i utlandet.

http://www.ssb.no/emner/00/00/10/innvandring/