Snylter innvandrere grovt?

0Shares

Hegnar støtter hovedbudskapet til Høyres Toril Fiskerstrand – hun trakk seg onsdag kveld fra alle partiverv etter anklager om rasistiske uttalelser.

Støtter Fiskerstrand
– Det er mange innvandrere som snylter på fellesskapet og utnytter det norske velferds- og trygdesystemet på en grov måte, skriver Hegnar.

Finansavisens redaktør støtter ikke Toril Fiskerstrands ordbruk, men han reagerer kraftig på at Fiskerstrand møtes med en ensidig forakt både i media og andre steder.
Hegnar skriver i sin artikkel at vi er kommet veldig langt hvis det ikke skal være lov å nevne at det faktisk er innvandrere som snylter. Han viser til de 1000 drosjesjåførene av utenlandsk opprinnelse, som har snytt på skatten, og avslutter med at:

– De ler seg sikkert skakke når de overfører sine trygder eller ubeskattede penger til Pakistan, hevder Hegnar.

Utnyttes grovt
– Det må være lov å peke på kritikkverdige forhold, selv om dette innebærer å kritisere innvandrere, mener Hegnar.
Han sier Norge skal være et godt land for forfulgte, og at vi absolutt tåler mangfoldet innvandringen gir. Men samtidig mener finansredaktøren at det må være mulig å se og innrømme av vi også utnyttes grovt i denne prosessen.
Trygve Hegnar hadde ikke tid til å kommentere artikkelen overfor P4 nå i morgentimene.

Mener innvandrere snylter
Fire av ti nordmenn mener at påstanden er sann

Fire av ti nordmenn mener at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene, melder Statistisk Sentralbyrå. Andelen som mener at innvandrere snylter på staten er uendret siden i fjor.

Hvert år undersøker SSB nordmenns holdninger til innvandrere.
Den største endringen i år i forhold til tidligere år er at nordmenn flest er mer positive til flyktningpolitikken. Byrået tror årsaken er at denne politikken har blitt mer restriktiv de siste årene.

Bør bli som nordmenn
I undersøkelsen blir folk også spurt hvilke holdninger de har til innvandrere generelt. Fire av ti mener at “innvandrere flest” misbruker de sosiale velferdsordningene. Den samme andelen mener at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet. I tillegg mener et flertall (53%) at innvandrere bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig.

Utdanning viktig
I følge SSB er det små endringer i disse holdningene siden i fjor. Unge voksne (25-44 år) er mest positive, mens den eldste aldersgruppen (67-79 år) er mest skeptisk. Utdanning er den faktoren som påvirker holdningene mest – høyt utdannede er mer positive enn lavt utdannede.

Mer kontakt = mer positiv?
I tillegg viser undersøkelsen at 67 prosent har kontakt med innvandrere i en eller annen form. Personer som har mer kontakt med innvandrere har også mer positive holdninger enn personer uten slik kontakt. Men forskerne kan ikke si hva som er årsaken og virkning i denne sammenhengen.