Valgmøteforum og hiphop

0Shares

Lørdag 01.09 arrangerte OASEN i samarbeid med Latinamerikansk forening ved UiO og Radio Latinamerika et debattmøte om likestilling mellom majoritet og minoritet i samtidens Norge. Representanter fra ulike partier ble invitert til å svare på forskjellige spørsmål fra salen, men likevel gjorde flere historier om ulike grad av selvopplevd diskriminering størst inntrykk under de tre timene. Før seansen underholdt hip-hop´erne i Circle Circle med heftige svev.

FrPs representant Jøran Kallemyr var mest opptatt av å finne en felles plattform mellom nordmenn og innvandrere. Han uttalte seg sterkt skeptisk til kvoteringsordninger, som han mente ville ødelegge for “åpen konkurranse om reell kompetanse og individets frie vilje:

– En kvinne som blir kvotert inn i et styre fordi hun kvalifiserer inn som en kvinne og ikke fordi hun virkelig er kompetent til å gjøre en god jobb vil slite med å få anseelse og respekt fra kollegaer, hevdet han.

SVs Nolvia Dominguez var sterkt uenig. Hun mente kvotering var til for å oppnå en full sysselsetting og likestilling mellom kjønn og etniske grupper. Kvotering, i følge henne, skal være et redskap for å rette opp i skjevheter. Norsk-chilenske Dominguez har tidligere sittet i bydelsutvalg og er svært skuffet med mangelen på resultatene når det gjelder integrering og inkludering i hovedstaden.

– Kommunen har ikke greid å følge opp sin egen handlingsplan. Vi er nødt til å ha et langt bedre tilbud i norskopplæringen for de nyankomne, vi trenger tiltak for at innvandrer-kvinnene i større grad skal være en inkludert ressurs på jobbmarkedet og folk av minoritetsbakgrunn trenger i større utstrekning arbeidsoppgaver som gjør at de får ledererfaring, sa hun resolutt til de fremmøttes jubel og klapping.

Aps representant Ida Viksveen Larsen gikk inn for bl. a anonyme jobbintervjuer, noe som skal være til fordel for søkere av minoritetsbakgrunn. Heltidsjobbing som lovfestet rett vil gagne kvinner i omsorgsyrker, som jobber lange dager og får ikke så veldig god lønn.

– Oslo kommune profitterer økonomisk slik dagens ordning er. At byen er også blant verstingene når det gjelder å skaffe ungdommer, og da særlig flerkulturell ungdom, en lærlingeplass kommer ikke på som noe overraskelse, fastslo hun

RVs Ingrid Baltzersen mente man burde egentlig først og fremst konsentrere seg om et allment og universell lovverk som var til for å hindre diskriminering og alt annet av systematisk undertrykkelse:

– Vi må vurdere folk utifra kunnskaper og menneskelige kvaliteter og ikke på bakgrunn av etnisitet. Og så lenge ledelser ikke går ut mot diskriminerende holdninger, kan ikke en holdningsendring videreføres nedover i systemet

Kandidatene så ihvertfall ut til å ha et felles holdepunkt: nemlig at det trengs holdningsendringer blant majoritetsbefolkningen om hvordan og hvorvidt minoritetsbefolkningen kan være til i det norske samfunnet.

SVs, RVs, Aps og Frps representanter samlet på lokalet i Hammersborgsgate. Foto: Claudio Castello.

Sterke historier

Flere av tilhørerne sto frem med til dels sterke historier om hvordan de hadde vært utsatt for forskjellige typer diskriminering. Isabel Carvajal fra Kulturgruppen Victor appellerte de fremmøtte politikerne til å gjøre mere konkrete tiltak. Sønnen hennes, hvis gruppen er oppkalt etter skal ha blitt myrdet av nynazister på Søndre Oslo for noen år siden. Pablo Herrera, som selv er også av latinamerikansk bakgrunn, har en fortid i militæret. Herrera fortalte åpenhjertelig om en episode under en messe i regi av Forsvaret hvor han ble trakassert og rasehetset av en medløytnant. Vedkommende skulle ha kommet med sterkt nedsettende kommentarer som gikk på Herreras hudfarge og utseende, og sagt at han “stinket”. Imidlertid kom et par etnisk norske kompanivenner ham til unnsetning og konfronterte denne personen.

– Jeg husket de ga ham ordentlig kjeft. De sa til han at “Herrera svetter like hardt som alle de andre guttene, og hvis Norge noen gang (gud forby) skulle havne i en væpnet konflikt ville han være i skyttergraven sammen med oss for fedreland og konge”, fortalte han til heftig applaus fra de fremmøtte.