Brutte løfter til afghanerne

0Shares

– Denne aksjonen er en feilvurdering fra utlendingsmyndighetene sin side, sier Simon Souyris Strumse i SOS Rasisme.

SOS beskriver situasjonen i Kabul som ustabil. I dagens utgave avDagbladet uttaler derimot Frps formann Siv Jensen at det er “klokkeklart” at Kabul er trygg. Ap har også lagt seg på denne tankegangen. 

– I hele vår har det strømmet på med nyheter om hvordan situasjonen i Kabul forverrer seg. De siste dagene har situasjonen tilspisset seg enda mer. En rekke medlemmer i utenrikskomiteen, sier at flyktninger uten et aktivt nettverk som kan ta imot dem, absolutt ikke må returneres til Kabul. Dette er det samme som UNHCR har sagt siden sultestreiken i sommer. En stor andel av de norske tvangsreturene er fortsatt ikke i samsvar med UNHCR sine krav til tilknytning, supplerer Strumse. 

Regjeringen har gang på gang påstått at de følger UNHCRs retningslinjer for tvangsretur. I følge SOS Rasisme motsier de følgende sitatene  dette.

«I og med at Noas’ tolkning av dette er vår egen, er det vanskelig for oss å være uenig med dem», sier talsmann for Høykommissæren, Pål Aarsæther.

«Vi legger ikke samme forståelse i begrepet tilknytning som det Noas gjør, svarer statssekretæren, som dermed støtter Utlendingsnemnda.» Kilde: (ANB)

Ågot Valle og Magnhild Meltveit Kleppa er av en annen oppfatning enn regjeringen  etter et nylig besøk til Kabul:

«Budskapet fra FNs høykommissær for flyktninger er klart: Vi må ikke finne på å sende folk til områder der de ikke har nettverk og familie i dagens situasjon», sier SVs Ågot Valle Det synet støttes av Sps parlamentariske leder, Magnhild Meltveit Kleppa. Kilde: (Klassekampen)

Arbeids og inkluderingsdepartementet har de siste ukene gjentatte
ganger bevisst desinformert om de faktiske forholdene rundt behandlingen av de afghanske flyktningene:

For snart tre uker siden forsikret inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen at UNHCR skal få beskjed om hver eneste person før tvangsretur skjer. «De vil si ifra om det er noen det ikke er trygt for,» forklarte statsråden i Klassekampen 1. juni.

Dette ble forsterket av Libe Rieber-Mohn overfor NTB 10. juni: «Hver gang vi skal returnere en person, må vi fylle ut et omfattende papir som så blir behandlet av Høykommissærens kontor i Kabul. Der kan de si om den enkelte kommer fra et trygt eller usikkert område, og det rådet følger vi,» sa statssekretæren.

Dette ble motsagt direkte av politiets utlendingsenhet (PU) som behandler disse sakene:

«Dette med informasjon til UNHCR er en del av avtalen for frivillig retur, men det står ingenting om slik informasjon når det gjelder tvangsretur», forklarer politimeister Arne Jørgen Olafsen, sjef for PU. Han opplyser videre at: «UNHCR får beskjed to til tre dagar før transport frå Noreg når det gjeld frivillig retur». Kilde: (Klassekampen)

SOS Rasisme mener at dette ikke er verdig en human regjering i et demokratisk land.

– Når politikerne har rotet det slik til, bør det være naturlig at de instruerer UNE om å stille de gjenværende saken i bero inntil det foreligger en evaluering av de som allerede har blitt tvangsreturnerte, sier Simon Souyris Strumse i SOS Rasisme.

– Hvis UNE er et såpass domstollignende organ som de selv påstår bør de la tvilen om sikkerhetssituasjonen komme Afghanerne til gode, slik det foregår i en ordentlig domstol, avslutter Strumse.