Kunst og kultur som fredsskaper i Barenstregionen

0Shares

– I våre festspill finnes det alltid en samfunnspolitisk rød tråd. I år er
tråden eller tematikken det å krysse grenser, noe vi får vist gjennom en unik
samtidskunstutstilling organisert og kuratert av “Pikene på broen”, sier
festspilldirektør Birger Carlsen.

“Pikene på broen” ble etablert i 1996, og drives av norske og russiske “piker”
fra Kirkenes. De har laget “en festival i festivalen” med sin utstilling
“Border-Crossing Exercises” og konseptet Transborder Café – en møteplass for
politiske og kulturelle diskusjoner, filmvisninger, mat og drikke.

Selve utstillingen består av 10 kunstverk laget av norske, finske, svenske,
russiske og amerikanske kunstnere. Hvert kunstverk er en såkalt øvelse i
grensekryssing. Men det handler ikke nødvendigvis bare om nasjonale grenser, men
også alle andre typer grenser mennesker må forholde seg til, være seg
psykologiske, fysiske, seksuelle, sosiale eller geopolitiske grenser.

– “Pikene på broen” har et imponerende internasjonalt nettverk innen kunst og
kultur, og sitter på en unik kunnskap om kunst i nordområdene. De er spesielt
opptatt av det som skjer i Barentsregionen og den norsk-russiske grensen som
ligger dem så nær. På hver side av grensen er ulikhetene enorme, og
konfliktpotensialet er stort – ikke minst med tanke på hvilke rikdommer som
ligger under og over havbunnen i form av fisk og olje og gass. “Pikene på broen”
bruker kunst og kultur som et instrument for å skape forståelse og fred, sier
Carlsen.

Borderologi

– Forholdet mellom landene i nordområdene som kommuniseres til allmennheten
dreier seg som regel om økonomi og fordeling av ressurser. Men oppi det hele er
det lett å glemme at det også handler om menneskene som bor der, og det å skape
seg et liv. Det fokuseres mye på Nord/Sør-perspektivet i mediene, men mange
glemmer at Øst/Vest-samarbeidet i nord er minst like spennende. Folk i sør er
ikke klar over at Kirkenes er et kultursentrum som utretter utrolig mye for
samholdet mellom øst og vest. For selv om vi ikke jobber bevisst politisk blir
det likevel nettopp politisk fordi vi bor her vi bor. Vi ønsker å utforske
begrepet borderologi, sier Inger Blix Kvammen i “Pikene på broen”.

“Pikene på broen” er mer kjente i Moskva enn i Oslo. Ved å gjøre
samtidsutstillingen deres tilgjengelig for allmennheten under Festspillene i
Nord-Norge, håper arrangørene at dette kan bidra til å gjøre deres viktige
arbeid kjent for nordmenn også utenfor kunstmiljøene.

– Norge snakker om å satse mer på kunst og kultur i nordområdene. Det håper jeg
blir gjort. Det kunst og kultur kan gjøre med samfunnsutviklingen generelt, og
som brobyggerfunksjon og møteplassfunksjon, har vært sterkt undervurdert, sier
Blix Kvammen.