Omskjæring i Oslo skal avsløres ved frivillig helsesjekk

0Shares

Sosialbyråd Sylvi Listhaug (Frp) ville egentlig innføre obligatorisk underlivssjekk av alle jenter fra land der det forekommer kjønnslemlestelse. Men dette ga ikke loven hjemmel til. Derfor går hun en liten omvei.

– Vi vil tilby frivillige helsesjekker av jenter fra risikoland. I tilfeller der jenter ikke møter, vil vi vurdere å sende bekymringsmelding til barnevernet, sier Listhaug til NTB.

Enkelte praktiske avklaringer gjenstår, men Listhaug håper ordningen kan bli innført allerede til høsten.

– Jeg greier ikke sitte stille å se på dette lenger og vil ha slutt på alt snikksnakket fra regjeringen. Det er handling som må til, sier hun.

Blant det som må avklares er blant annet hvilke land som skal klassifiseres som risikoland, når og hvor hyppig kontrollene skal skje og hvem som skal foreta dem.

Listhaug mener det vil være mistenkelig om foreldre holder sine døtre unna de frivillige helsesjekkene, og avviser at selve kontrollen kan være traumatisk for barna.

– Gutter gjennomgår allerede underlivskontroller, jeg kan ikke se at det er noe verre for jenter. Nå gjør vi det vi kan innenfor loven, sier sosialbyråden.

Skal vurderes
SV og Senterpartiet uttrykte fredag sin støtte til Listhaugs ønske om obligatoriske underlivssjekker, men helseminister Sylvia Brustad (Ap) har foreløpig satt foten ned.

– All bruk av tvang må hjemles ved lov. I dag har ikke sosialbyråden i Oslo hjemmel til å innføre en slik helsesjekk av denne gruppen, sa statsråden.

Regjeringen har sagt at den først til høsten vil vurdere om det skal innføres obligatoriske kontroller for å avdekke eller forhindre kjønnslemlestelse. Mens politikerne har drøftet tiltak har Ullevål universitetssykehus de siste tre årene behandlet 260 kvinner og barn som er blitt kjønnslemlestet.

Innvandrerlege for obligatorisk underlivssjekk
Hovedtillitsvalgt for legene i Gamle Oslo, Phuong Ngoc Nguyen, mener at alle jenter i risikogruppen for omskjæring må underlivssjekkes.

– Vi kan ikke sitte stille og se på at jentene i risikogruppen utsettes for bevisst kriminelle handlinger, sier Nguyen, som er spesialist i allmennmedisin og fastlege på Grønland i Oslo der rundt 1.500 av hans 2.000 pasienter har innvandrerbakgrunn.
– Jeg er innvandrer og kan si dette uten å bli kalt rasist, sier Nguyen til Aftenposten.

– Den eneste måten å redde disse barna på, er at man får avdekket omskjæring og straffet foreldre. Slik vil andre skremmes fra å omskjære barna sine, sier han.
Nguyen mener det er nødvendig å behandle omskjæring like alvorlig som annen barnemishandling og incest.