1,5 millioner kroner til sunnere mat til barn og unge

0Shares

– Barn og unge i dag vet for lite om hvordan maten blir til. Prosjektene skal lære dem litt om matkjeden og bidra til sunne matvaner. Det er også viktig at de blir mer oppmerksomme på lokale mattradisjoner, sier Riis-Johansen.

De 22 prosjektene er en del av Landbruks- og matdepartementets satsing på barn, unge og matglede. Satsingen inkluderer økt satsing på og utvidelse av tiltak som for eksempel Smakens uke og Verdens Brøddag.

Målet er å gi barn kunnskap om mat, sunt kosthold og mosjon. Samtidig skal de ha det gøy. Læringen skal skje gjennom aktiv deltakelse, sier Riis-Johansen.