Alle partier erklærer diskrimineringsfri valgkamp

0Shares

Valgkamperklæringen for 2007 har som hensikt å etablere gode spilleregler for politikere, partimedlemmer og alle andre deltakere i valgkampen frem til kommunestyre- og fylkestingsvalget 10. september. Toppolitikerne har nå forpliktet seg til å slå ned på alle former for trakassering samt stigmatiserende eller diskriminerende uttalelser som rammer mennesker på grunn av etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell orientering, alder, funksjonsevne eller kjønn.

Likestillings – og diskrimineringsombud Beate Gangås ba alle politikerne om å fokusere  på mennesker som individer, og ikke som etniske grupper for lykkes med å få en diskrimineringsfri valg.

Hun fortalte også det blir utpekt valgvakter som skal følge nøye med all valgkampe reklamer, taler, intervjuer for å sikre at det finnes ikke noe som strider med den avtalen som politikerne underteget.

FrP snur
– Vi skriver i år under på valgkamperklæringen fordi vi oppfatter at denne erklæringen ikke legger lokk på viktig, legitim debatt, sa Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Per Willy T. Amundsen, som også lovte at erklæringen vil bli fulgt opp i partiets valgkampapparat.

– En del av vår politikk er uforståelig for mange folk, de tror at vi liker ikke å ha innvandrere i Norge, dette er ikke sant. Vi er kun uenige med andre partier når det gjelder noen prinsipper ved innevandringspolitikk. Vi støtter selvsagt denne kampanjen, sa han videre.

Venstre representant ønsket å inkludere funksjoshemmede i erklæringen.

Sosialistisk Venstrepartis stortingsrepresentant Ingvild Vaggen Malvik mente at valgkamperklæringens innhold er godt integrert i partiets politikk.

–Vi har en egen håndbok i valgkampetikk, og vi vil naturligvis legge valgkamperklæringen ut på nettsidene våre og ellers spre den i partiorganisasjonen, sa Malvik.

Også Kystpartiet skrev under på erklæringen. – Vi støtter dette målet og ønsker at det skal gjelde all slags diskriminering, sa representanten for Kystpartiet.

Pensjonistpartiet var ikke tilstedet.