Juks fra FrP

Valgkamperklæringen for 2007 i regi av Likestillings -og diskrimineringsombudet har som hensikt å etablere gode spilleregler for politikere, partimedlemmer og alle andre deltakere i valgkampen frem til kommunestyre- og fylkestingsvalget 10. september.

Toppolitikerne, inkludert Per Willy Amundsen (FrP) forpliktet seg til å slå ned på alle former for trakassering samt stigmatiserende eller diskriminerende uttalelser som rammer mennesker på grunn av etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell orientering, alder, funksjonsevne eller kjønn.

Knapt en uke er gått og FrP foreslår å kreve at man behersker norsk språket og er norsk statsborger for å ha stemmerett ved høstens valg.

Amundsens mener at man må kunne norsk og ha kunnskaper om det norske samfunnet for å være kvalifisert til å stemme. Hva slags kunnskaper har han ikke utdypet.

Retten til å stemme er et av grunnleggende aspektene ved demokratiet. Og dette vil FrP endre på for å utelukke en viss gruppe i å stemme.

Anmelder redaktør til politiet
Et annet mindre partik, NorgesPatriotene, skal nå bli anmeldt til politiet av Likestillingssombudet.

– Vi har bestemt å anmelde nettsidens ansvarlig redaktør for noen konkrete ytringer som etter vår oppfatning overskrider ytringsfrihetens grenser, sier leder for juridisk avdeling ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, Ann Helen Aarø, til dt.no.

Buskerud innvandrerråd er sjokkert over innholdet i flygebladet til NorgesPatriotene.

Rådets leder Bijan Gharakhani har sett på flygebladet til NorgesPatriotene og er sjokkert over partiprogrammet.

– Jeg kjenner ikke til denne gruppen, men jeg vil ikke kalle dem et parti hvis de står inne for slike holdninger og verdier, sier Gharakhani til dt.no.