Engasjement og kunnskap for valgdeltakelse

0Shares

– IMDis nye rapport viser at kunnskap og engasjement fører til økt valgdeltakelse. Derfor satser IMDi nå på valgmotivatorer og målrettet informasjon til innvandrergrupper med lav valgdeltakelse, sier IMDis direktør Osmund Kaldheim.

IMDi-rapport 11-2007: ‘Hvem stemmer og hvorfor. Om ulike etniske gruppers valgdeltakelse’ fastslår at det er store forskjeller i valgdeltakelsen mellom ulike etniske grupper.

Belyser variasjoner
Rapporten går inn på en rekke individuelle og strukturelle forklaringer som kan belyse variasjonene. I tillegg fremhever rapporten mulige mobiliserende tiltak som kan bidra til økt valgdeltakelse.

Store forskjeller
Graden av deltakelse varierer mellom ulike grupper. Ved lokalvalget i 2003 stemte 32 prosent av ikke-vestlige innvandrere, mot 59 prosent blant befolkningen som helhet. Personer med bakgrunn fra Sri Lanka hadde den høyeste deltakelsen, med 57 prosent. Lavest deltakelse fant man blant statsborgere fra Serbia og Montenegro. I denne gruppen fant bare 17 prosent veien til urnene.

Valgmotivasjon
Valgdeltakelsen er lav og synkende i alle deler av befolkningen. Men særlig lav er den i enkelte grupper med innvandrerbakgrunn. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har derfor frem mot valget nå i høst engasjert egne valgmotivatorer i håp om å få endret på dette.