Rød Valgallianse flinkest i klassen

Utrop har gått inn på listekalkylen og sett tallenes klare tale. Det er fortsatt for få minoritetskandidater foran årets kommunevalg i det store partiene. Unntaket er Rød Valgallianse (RV).

Foran høstens kommunevalg ligger kandidatprosenten av minoritetsnordmenn ennå langt tilbake, selv om man kan vise til stadige forbedringer. Så å si alle partiene i Oslo, bortsett fra partiet Rødt, preges av lave kandidatprosenter foran den store dysten 10. september.

Hos de rødgrønne er det visse forbedringer, først og fremst takket være initiativ fra flere med minoritetsbakgrunn. Likevel er nok tallene er litt skuffende.

Partier med få minoriteter
Arbeiderpartiet, som i lengre tid profilert seg som integreringspartiet har åtte av 53 listemedlemmer. Elvis Chi Nwosu og den superentusiastiske 18-åringen Khamsajiny Ganapathy, partiets yngste nominerte i kommunevalget, er noen av de enslige svalene som på egen hånd skal gjøre en sommer. Hittil er det Nwosu som har markert seg sterkest rikspolitisk, med sin sterke støtte til forbudslinjen i sexkjøpsdebatten.

SV gjør det stort sett ikke bedre Ap. Kun fem er av minoritetsbakgrunn på partiets liste, mens Sp også kan kategoriseres som svært labre, med to av 51 bystyrekandidater til sammen. I Groruddalen, Norges kanskje tetteste innvandrerbydel har man bare en av sju kandidater.

RV flinkest i klassen
Sjekker man på borgerlig side har Høyre, som ved flere anledninger har appellert til eiere av innvandrerbutikker, 5 av 64 kandidater på Oslo-listene. Det liberalistiske og urbane partiet Venstre har to av 62 listerepresentanter.

Frp har bare en av 51 nominasjoner, den taleføre Mezyar Keshvari fra Alna FrP, opprinnelig fra Iran. Keshvari har særlig markert seg i en politisk duell med Venstres Abid Q. Raja angående kontantstøtten og innvandrerfamilier.

KrF har heller ikke mange med seg. Av 172 kartlagte representanter i kommunelistene er kun fem av utenlandsk opprinnelse.

Flinkest i klassen er Rød Valgallianse. Av partiets 164 kartlagte bydelspolitikere tilhører 21 en eller annen form for etnisk minoritet.

Lave representasjonstall, flest fra Asia
Hvis vi altså regner ut prosentvis vil få følgende tall: 15,1% for Ap, 10% for SV, 3,9% for Senterpartiet, 7,8% for Høyre, 3,2 for Venstre, 1,9 % for FrP, 2,9% for Kristelig Folkeparti og 12,8% for Rødt og koalisjonspartnerne i RV. Uansett hvordan vi ser på det, viser prosentandelene en fortsatt svak representasjon i listene, uavhengig av antall kandidater på listene.

For å dømme ut fra navn er det flest fra afrikanske og asiatiske land som er på liste i år, alt fra nigerianere til somaliere, tamilere og pakistanere. Ved at sistnevnte har lengst botid i Norge er de også høyest representert av alle gruppene. Vest-européere, øst-européere og latinamerikanere er mindre representert.