Alle vinner på å stemme!

De som ikke har norsk pass, men som har stemmerett fordi de har bodd her i over tre år, glimrer mest med sitt fravær: trenden er at tre av fire ikke møter fram. Bak dette tallet ligger det en viktig utfordring. KIM, i sin ”Alle Stemmer” kampanje, har hatt som mål å ta opp denne utfordringen og å øke deltagelsen. Kampanjen er nå godt i gang.
Eamonn Noonan, sekretariatsleder, KIM
Latest posts by Eamonn Noonan, sekretariatsleder, KIM (see all)

Valgdeltagelsen blant personer med innvandrebakgrunn ligger betydelig lavere enn hos befolkningen generelt.

Det ligger stor makt i stemmeretten – og en stor risiko for avmakt i å ikke bruke den – å la andre bestemme for deg. Det er viktig at flest mulig deltar ved valget og avgir sin stemme. Bare på denne måten kan man være sikre på at det styret vi får gjenspeiler hele folkets syn.

I Norge står mye på spill nettopp ved regionalvalg. Det er tross alt ikke mange land hvor troen på lokalestyre er så sterkt som i Norge.

Kommunestyrene og fylkesting bestemmer over mange viktige saker som påvirker livet her i landet. Kommuner har ansvar for grunnskolen, skolefritidsordninger og barnehage; for førstelinje-helsetjenestene og for eldreomsorgen.

Fylket har ansvar blant annet for samferdsel, for kultur og for videregående skoler. Alle er områder som er viktige for lokalbefolkningen, inkludert de med innvandrerbakgrunn.

Det meste av det som skjer i forhold til integrering av innvandrere styres på lokalt nivå. To av KIMs hjertesaker, morsmålundervisning og kjernetid i barnehagen, kommer i mål der kommunen går inn for det – men ikke ellers.

Det samme gjelder norskopplæring for voksne og introduksjonsprogrammet.
Det er alltid noen som vinner og noen som taper når det er valg. Men på et overordnet plan – som handler om styrken av selve demokratiet i Norge – vinner alle på høy deltakelse.

Når alle møter fram, vitner det om stort engasjement i folket og en levende offentlig debatt om partienes ulike politiske programmer. Og resultatet er et styre som gjenspeiler hele folkets syn. Ved lav deltagelse, taper alle noe.

De som ikke deltar taper mest: de går glipp av muligheten til å påvirke samfunnsstyret på områder som har en direkte innflytelse på deres eget liv – de lar ”de andre” bestemme.

Siden 1998 har KIM arbeidet bevisst med denne problematikken. I valgårene 1999, 2001, 2005, og nå i 2007, har KIM gjennomført mobiliseringskampanjer i forhold til valg.

KIMs kampanje i 2007 har bygget på å ta det demokratiske budskapet ut til de gruppene som hittil har deltatt minst i valgprosessene – den delen av befolkningen som har sin bakgrunn i innvandrerbefolkningen. Siden vår landskonferanse i juni i år, har KIM allerede gjennomført regionale samlinger i Hordaland, Vestfold, og Trondheim, og i den korte tiden fram til valget arrangeres det samlinger i Agder, Oslo, Nordland, Telemark og Troms.

Deltakelsen har vært imponerende stor og minoritetsorganisasjoners viktige rolle kommer tydelig frem. Dette lover godt for demokratiet!

Mer informasjon om ALLE STEMMER finner man på KIMs internettsider
www.kim.no.