Yngste i bystyret i Oslo

– Jeg er veldig glad for å ha kommet inn. Jeg og en til fra AUF er ungdomskandidater som kom inn. Jeg har ikke så mye erfaring innen politisk arbeid utenom arbeid i tamilsk ungdomsorganisasjon og AUF. Dette blir spennende, sier Gunaratnam til Utrop.

Hun ble kumulert inn med 2123 personstemmer.

Foto: Henrik Kreilisheim

– Det er to saker som er viktig for meg, det det første er inkludering og integrering. Det bør ikke være slik at vi reagerer først etter at noe har skjedd. Gode, effektive og forebyggende tiltak er derfor nødvendig. Det andre er miljø. Vi må ta ansvar for det som skjer utenfor Norge, og vi må starte miljøarbeidet lokalt.

Hvordan skal du jobbe lokalt for bedre miljø i verden?
– Vi bør ha bedre kollektivtrafikk, hyppigere avganger og billigere priser. Man kan sette opp prisen på bompenger slik at flere setter fra seg bilen hjemme, svarer hun.

Hun vil starte med integreringsarbeidet ved å satse mer på skole og barnehage. Arbeiderparitet har programfestet heldagsskole, slik at fritidsaktiviteter etter skolen inngår i dette. Det bør ikke være slik at bare de som har råd til SFO får tilgang til slik tilbud, påpeker Gunaratnam.

Hun ønsker helst å sitte i kultur – og utdanningskomiteen.