Rasisme blant dommere?

Utrop har skrevet mye om rasisme i politiet. Men hvis du selv er politimann og har mørk hudfarge, hvem er det da som utsetter deg for rasisme? Publikum, kollegaer eller dommere?

Svært mange er overrasket over at det finnes utlendinger i politiet, erfarer poltimann Adnan Naeem.

Da politibetjent Adnan Naeem (29) dro fram politibeviset sitt, trodde ikke moren og datteren at han kunne være politi, og slo og sparket ham og skrek rasistiske skjellsord.

Politibetjenten jobber til daglig ved ordensavdelingen på Grønland politistasjon. Hver tredje innbygger i politikretsen er innvandrer. Daglig, i en by som nå har 20 prosent av sin befolkning med opprinnelse utenfor Norge, møter han likevel folk som er overrasket over at en utlending jobber i førstelinjetjenesten.

– Etter det jeg har vært gjennom, mener jeg bestemt at svært mange etniske nordmenn ikke er klar for minoriteter i politiet. Mange mennesker som i det siste har snakket varmt mot rasisme, aner ikke hva de snakker om, sier Adnan Naeem til Politiforum.

Frifunnet og dømt
Mor (55) og datter (25) deltok i grov rasisme, forulemping og vold av Adnan Naeem. Saken ble behandlet av to ulike tingrettssommere i to separate rettsaker, den ene gjaldt mor og den andre gjaldt datter. Begge dommene ble forskjellige.

Moren ble dømt for politivold, legemsfornærmelse og forulemping av Naeem, mens datteren (25) ble frifunnet for politivold og legemsfornærmelse, til tross for at hun både slo, sparket og dyttet ham etter at han hadde legitimert seg som politi.

Merkelig spørsmål fra dommer
«Da Naeem dro frem politiskiltet og legitimerte seg som politimann, måtte tiltalte skjønne at han var politimann» (i dommen mot moren).

«Rettens flertall er heller ikke overbevist om at tiltalte forsto at han var politimann» (i dommen mot datteren).

«Rettens flertall (meddommerne) finner det tvilsomt om fornærmede i den konkrete situasjonen hadde tilstrekkelig grunnlag for å opptre som politimann […] I den situasjonen måtte han regne med å møte motstand, herunder også risikere ukvemsord», hevdet dommerne.

– Dette er jo noe stort tull! Verken jeg eller andre tjenestemenn skal regne med rasistiske uttrykk eller å bli møtt med vold, men at folk følger sin pålagte lydighetsplikt overfor politiet, sier Adnan sterkt forundret over påstanden i dommen.

Men lekdommerne i dommen mot datteren sier mer:

«Det er flertallets oppfatning at fornærmede benyttet seg av sin status som politimann, fordi han som privatperson fikk tilslengt odiøse og rasistiske skjellsord mot seg. […] Etter flertallets mening gikk han uansett for langt i sine handlinger. […] Fornærmede har dessuten selv forklart i retten at han overfor tiltalte ikke presenterte seg som politimann. Dette gjorde han overfor tiltaltes mor».

– Den ene lekdommeren spurte meg: «Følte du ekstra behov for å hjelpe de to utenlandske guttene fordi du selv er det?» forteller Adnan. Han hadde aldri trodd han skulle få så uprofesjonelle spørsmål i en rettssak.

– Hadde jeg vært hvit, hadde denne saken endt helt annerledes, er Adnan Naeem overbevist om i dag.

Fagdommeren i saken mot datteren var helt uenig med de to lekdommerne sine. Dommeren mener Adnan Naeem opptrådte korrekt i forhold til hvilket tidspunkt han valgte å legitimere seg som politimann. Idet han ble slått, var han i ferd med å utføre en lovlig tjenestehandling. Det var heller ingen tvil om at kvinnen begikk vold for å forhindre pågripelse, mener fagdommeren, som altså tapte avstemningen mot sine ufaglærte meddommere.

Mer politivold
Dommen moren fikk for vold, trakassering og legemsfornærmelse mot Adnan, var ikke det eneste alvorlige hun ble dømt for. Hun ble også dømt for vold, legemsfornærmelse og trakassering av en politikvinne som kom for å pågripe henne etter at hun kræsjet i fylla og stakk av. Under inkvirering kalte hun politikvinnen «ei maktsyk politifitte».

55-åringen fikk en samledom på 75 dagers fengsel, 45 000 kr i bot og førerkortet inndratt i tre år.