Asylsøkere overrepresentert i rettpsykiatrien

Ifølge en ny rapport var 44 prosent av pasientene ved den regionale sikkerhetsavdelingen i Helseregion Sør-Øst av utenlandsk opprinnelse.

På landsbasis var 15 prosent av de innlagte i 2005 av en annen opprinnelse enn norsk, viser rapporten «Norske sikkerhetspsykiatriske avdelinger 2005» fra psykiaterne Pål Hartvig og Ellen Kjelsberg.

– Innvandring medfører økt psykisk sykelighet. En innvandringssituasjon er forbundet med høyere psykisk press og vanskelige tilpasningsforhold. Økt stress kan komplisere den mentale tilstanden, sier Hartvig til Vårt Land.

For å illustrere saken, viser han til undersøkelser gjennomført av professor Ørnulv Ødegaard på 1930-tallet. Ødegaard fant ut at nordmenn som emigrerte til USA hadde høyere forekomst av psykiske sykdommer enn de som ble igjen i Norge.

– Andre er dømt til tvunget psykisk helsevern etter paragraf 39 i straffeloven etter at de ble funnet utilregnelige og psykotiske i gjerningsøyeblikket. Blant disse er det en overhyppighet av ikke-norske, sier Hartvig.