Høyere motivasjon blant minoritetselever

0Shares

Rapporten viser at 15-åringer med innvandrerbakgrunn har langt høyere motivasjon for å fortsette til høyere utdanning enn andre elever hvis man sammenligner ungdom med likt faglig nivå og sosioøkonomisk bakgrunn. Likevel er det utfordringer når det gjelder læringsutbyttet for elever med innvandrerbakgrunn.

– De høye utdanningsambisjonene til elever med innvandrerbakgrunn er et potensial som bør utnyttes bedre. Samtidig vet vi at også i denne elevgruppen er det mange som ikke begynner med videregående opplæring eller velger å slutte underveis, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Education at a Glance er en årlig publikasjon med indikatorer på utdanningsområdet fra de 30 landene i OECD-området. Rapporten ble publisert 18.9.2007. Tallmaterialet som ”Education at a Glance” baserer seg på, er innhentet i 2004 og 2005.