Må be under 55 desibel

0Shares

Kommuneledelsen i Førde vil gi muslimer og andre trossamfunn et sted å samles i den nye Hafstad bydel. Men det er på betingelsen at støy i forbindelse med varsling, bønnerop eller klokkeringing ikke skal overstige 55 desibel.

Ifølge tabeller avisen Firda har konsultert, tilsvarer dette lyden av en høy samtale. E 39 som går like ved siden av avgir langt mer støy, skriver avisen.

Det har tidligere vært strid om nytt senter for muslimene i Førde og omegn, og grunneierne på Hafstad er heller ikke fornøyd med at det settes av 1,5 dekar til disposisjon for trossamfunn. Det er hovedsalig et islamsk og et katolsk senter som er på jakt etter nye lokaler.