Manuela blir barne -og likestillingsminister

Manuela Ramin-Osmundsen (44) er tidligere leder for Senter mot etnisk diskriminering (SMED), Utlendingsdirektoratet (UDI) og var ansatt i UD som avdelingsleder.

Nå værende barne, -og likestillingsdepartementet får nytt navn og nye oppgaver og blir til barne,- likestillings -og diskrimineringsminister og overtar i følge VG integreringssakene fra Arbeids -og inkluderingsdepartementet.

Departementet skriver derimot i en pressmelding at Barne- og likestillingsministeren skal ha ansvar for antidiskrimineringsarbeid i og utenfor arbeidslivet. Statsråden skal også ha ansvar for koordinering av politikken overfor personer med nedsatt funksjonsevne, i følge pressemeldingen.

Utnevelsen av Ramin-Osmundsen er den mest kontroversielle av torsdagens endringer i Regjeringen, skriver VG.

Osmundsen måtte gjennomgå heksjakt for et år siden da Graver-utvalget ikke trodde på hennes forklaring om at hun ikke kjente til de såkalte MUF-sakene da hun var direktør i UDI. UDi er underlagt Arbeids -og inkluderingsdepartementet, og i fjor fratredde Osmundsen stillingen som direktør i samråd med statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

– Jeg synes det er bra at regjeringen utnevner en egen minister for integreringssaker. Men det er også en erkjennelse av at Bjarne Håkon Hansen ikke har klart jobben godt nok, sier Høyres nestleder Per-Kristian Foss til VG Nett.

– Jeg har lenge ønsket å få en innvandrer i regjering. Det har vært et eget poeng for meg. Dette har et stort historisk perspektiv i forhold til vår sosialdemokratiske oppgave, sa statsminister Jens Stoltenberg.

Stolt Manuela
– Dette er en stor dag for meg og jeg er stolt over å ha fått denne oppgaven, sa Osmundsen til NTB få minutter etter at hun ble utnevnt som ny statsråd torsdag ettermiddag.

Hun varsler ingen endringer i innvandringspolitikken.
– Jeg skal arbeide mot diskriminering og for likestilling og forsøke å løfte arbeidet opp på et nytt nivå, sier hun.

Karita Bekkemellem er sparket
Det melder VG som skriver at Bekkemellen ønsket å fortsette som minister.
– Jeg skulle gjerne høstet flere av fruktene som du nå overtar, sa hun til den nye ministeren.

Bekkemellem bevilget 88 mill i kampen mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

I fjor ble eneste statssekretær med minoritetsbakgrunn Krishna Chudasama sparket av Bekkemellem noe som enkelte SV-politikere mislikte.

Disse endringene fant sted i dag:
Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort følgende endringer i regjeringen:

  • Fylkesmann Tora Aasland (64), (Bryne), utnevnes til statsråd i kunnskapsdepartementet, med ansvar for forskning og høyere utdanning.
  • Statsråd Erik Solheim (52), (Oslo) overtar styret av Miljøverndepartementet, samtidig som han beholder ansvaret for utviklingssakene i Utenriksdepartementet.
  • Avdelingsleder Manuela Ramin-Osmundsen (44), (Oslo), utnevnes til statsråd og sjef i Barne- og likestillingsdepartementet, også med ansvar for anti-diskriminerings-sakene i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
  • Statssekretær Bård Vegar Solhjell (36), (Son), utnevnes til statsråd og sjef i Kunnskapsdepartementet, med ansvar for barnehage- og opplæringssaker.

Samtidig har følgende statsråder etter søknad fått avskjed i nåde:

Statsråd Helen Bjørnøy, Miljøverndepartementet
Statsråd Øystein Djupedal, Kunnskapsdepartementet
Statsråd Karita Bekkemellem, Barne- og likestillingsdepartementet